PKU a škola

Rodiče dětí, které trpí fenylketonurií, si často kladou otázku, zda, a pokud ano, jak je možné nechat své dítě stravovat například ve školních jídelnách. Děti s fenylketonurií totiž vyžadují velmi speciální dietu. Jak je to tedy se stravováním se mimo domov?

PKU a škola

Fenylketonurie – život s dietou

Fenylketonurie je dědičné metabolické onemocnění, které se projevuje chyběním enzymu fenylalaninhydroxylázy. Ten pomáhá rozkládat bílkoviny, které tuto aminokyselinu, fenylalanin, obsahují. U fenylketonuriků se ale fenylalanin hromadí v krvi, čímž dochází k rychlému poškození centrální nervové soustavy s mnoha důsledky z toho plynoucími, jako je například mentální postižení, křeče, světlé vlasy a oči pro nedostatek barviva melaninu atd. Proto musí děti s fenylketonurií dodržovat dietu se sníženým obsahem fenylalaninu.

Zakázané bílkoviny

Základním kamenem diety pro pacienty s fenylketonurií je omezení potravin, které obsahují bílkoviny, například masa, mléka a jiných živočišných výrobků. Stejně tak by na jídelníčku neměly být obilninové výrobky, vejce, luštěniny, pečivo, čokoláda a řada dalších potravin.

Naopak pro děti s fenylketonurií je vhodná například zelenina, brambory, ovoce, rostlinné tuky a oleje, speciální mouka vyrobená ze škrobu, určená k přípravě pečiva, nízkobílkovinné těstoviny a další výrobky s nízkým obsahem bílkovin. Podobné je to i s tuky a cukry, které je možné do jídelníčku zařazovat libovolně.

Důležitá je především komunikace

Pokud se rozhodne rodič nechat své dítě stravovat ve školní jídelně, měl by si nejprve zjistit, zda je jídelna schopna nízkobílkovinnou dietu zajistit. Neměl by to být ale nijak zásadní problém, pokud má například k dispozici salátový bar. Přesto je ale třeba si tyto informace vždy ověřit. Stejně tak je vhodné se domluvit i s třídní učitelkou, která by měla na dodržování dohlédnout a zajistit, aby dítě nikdo nenutil do jídla, které jíst nesmí.

Zajistit fenylketonurikovi stravu ve školní jídelně tedy jde, chce to ale o něco více snahy a intervence než u zdravého dítěte. Přesto ale bude výsledek k nezaplacení, dítě se totiž bude cítit jako součást kolektivu.